ICTnews - Phạm Ngọc Hiếu, sinh viên năm cuối ngành kiến trúc của Đại học Duy Tân Đà Nẵng đã kiếm được vài chục triệu đồng mỗi tháng đủ trang trải cho cuộc sống và giúp đỡ thêm cho gia đình nhờ vào việc dạy học các phần mềm phục vụ chuyên ngành kiến trúc.