Bỏ bằng đại học, 9x Quảng Nam kiếm 30 triệu/ tháng nhờ bán son